Wijnne Barends +31(0)596 63 77 77
Meer lezen

In 1855 beginnen twee jonge Groninger zakenmannen – Johan Herman Wijnne en Barend Cornelis Barends – een scheepvaartonderneming.

Levensverhaal

Dat is 1855 geen onlogische stap voor inwoners van het noordelijke deel van ons land. De Nederlandse koopvaardij heeft op dat moment een gouden toekomst omdat ons land neutraal is in de Krimoorlog. Schepen die onder de Nederlandse driekleur varen, kunnen daardoor goed geld verdienen met goederenvervoer over zee of via kanalen en rivieren.

Werkzaamheden
De nieuwe scheepvaartonderneming verzorgt bevrachting, op- en overslag, stuwadoorsdiensten, het technisch beheer, verzekering en agentuursdiensten. De startende ondernemers participeren ook in een aantal kustvaarders en in de stoomboot, Time is Money.

Begin 1860 heeft de onderneming het voor het eerst moeilijk als gevolg van de internationale handelscrisis van 1857. De opening van het Eemskanaal tussen Groningen en Delfzijl biedt in 1876 echter nieuwe kansen en dat resulteert in de opening van een kantoor in Delfzijl.

Ongeluk
Op het moment dat de onderneming de wind net weer in de zeilen heeft, volgt op 2 juni 1868 een grote klap. Bij het eerste treinongeluk dat ooit in Nederland plaatsvindt, verongelukt Johan Herman Wijnne, op de eerste verjaardag dat zijn vijfde en jongste kind. De familie en het bedrijf verliezen met de dood van Johan en belangrijke steunpilaar.

In 1870 kan Barend Cornelis Barends statutair gezien de naam van het bedrijf aanpassen. Hij doet dit echter niet. Dat zegt wel iets over het respect dat hij voor zijn overleden partner heeft.

Korte tijd later wordt de vestiging in Delfzijl, waar de familie Barends ook woont, het nieuwe hoofdkantoor van Wijnne Barends. In 1870 zijn alle schepen die het bedrijf geheel of gedeeltelijk in eigendom heeft verkocht, gestrand of gezonken. Hiermee eindigt de deelname in schepen voor lange tijd. Pas in 1952 participeert Wijnne Barends voor het eerst weer in een schip.

 

Samuel Barends
Samuel Barends, zoon van Barend Cornelis, neemt al op 21-jarige leeftijd de leiding van het kantoor in Delfzijl op zich. Wanneer zijn vader in 1891 sterft, neemt hij ook het kantoor in Groningen onder zijn hoede. Samuel is dan 26 jaar oud. Hij is erg toegewijd aan het bedrijf en zijn werknemers. Onder zijn leiding groeit Wijnne Barends, zowel in omvang als in aanzien.

In 1891 benoemt Samuel zijn oudste zoon Barend Zacharias samen met W.F. Oosterheert en G. Meijer in de directie. De vier mannen sturen het bedrijf veilig langs de klippen van de economische depressie van de jaren ’30. Het overlijden van Samuel in 1936 raakt de firma en de familie meer dan deze crisisjaren.

Barend Zacharias Barends
Barend Zacharias is in 1940 de enig overgebleven directeur. W.F. Oosterheert stopt in 1932 en G. Meijer overlijdt wanneer de Tweede Wereldoorlog op het punt van uitbreken staat. Barend Zacharias slaagt erin om het bedrijf in de oorlogsjaren levensvatbaar te houden. De emigratie die in de naoorlogse jaren op gang komt, is aanleiding voor de uitbreiding van Wijnne Barends met een reisbureau in Groningen.

Barend Zacharias staat in de jaren vijftig aan de wieg van de hernieuwde particpatie van het bedrijf in schepen. Hij doopt het eerste schip, een 500 tons kustvaarder, Marie-Christine. Dit als eerbetoon aan zijn overleden moeder. Dit schip is zijn laatste tastbare resultaat, want in 1953 overlijdt hij plotseling. Daarmee blijven de familie en het bedrijf achter zonder hun inspirerende kapitein.

Nieuw pand
De Raad van Bestuur, die volledig bestaat uit familieleden, benoemt Barend Zacharias’ derde zoon Niels en J. Sanders als nieuwe directie. Laatstgenoemde werkt al vanaf zijn zeventiende in 1919 voor het bedrijf en vanaf 1932 is hij chef van het kantoor in Groningen. Wijnne Barends groeit deze jaren sterk en op het hoogtepunt in 1955 bestaat de vloot uit zo’n 130 schepen. Om al het personeel te kunnen huisvesten, verhuist het bedrijf naar een nieuw pand in Delfzijl. Ook hier neemt de familie Barends haar intrek op de bovenverdieping.

Wijnne Barends wil de vloot stabiliseren en investeert daarom in de jaren zestig in twintig nieuwe schepen. Het bedrijf kiest voor zusterschepen in aansluitende tonnages om zo maximaal flexibel op marktwensen te kunnen inspelen. In 1965 krijgen de schepen onder het motto ‘veiligheid op zee’ hun befaamde oranje kleur.

Terminal Delfzijl
De toenemende grootte van de kustvaarders leidt in 1970 tot de oprichting van Terminal Delfzijl, het huidige Wijnne Barends Logistics. Dit bedrijfsonderdeel biedt op- en overslagfaciliteiten en richt zich vooral op houtproducten uit Scandinavië. De producten worden verder vervoerd per vrachtwagen of binnenvaartschip, waarmee het deur-tot-deurprincipe zijn intrede doet.

In hetzelfde jaar komt ook de tweede generatie van het ms Marie-Christine in de vaart. Een opvallende eigenschap van dit schip is de doosvormige laadruimte. Ook op andere terreinen doen technische innovaties razendsnel hun intrede. Niels Barends, groot voorstander van innovatie en daarnaast een bekend amateurfotograaf, registreert met de nieuwste camera’s alle nautische ontwikkelingen en de groei die tussen 1950 en 1975 in Delfzijl plaatsvindt.

Aandeelhouders
In 1972 wordt Wijnne Barends een Besloten Vennootschap met aandeelhouders. Dit zijn in eerste instantie allemaal leden van de familie Barends. Het kantoor in Groningen houdt zich niet langer bezig met scheepvaartactiviteiten, maar richt zich volledig op het reisbureau. Het bedrijf concentreert alle rederijactiviteiten in Delfzijl.

Een jaar later richt Wijnne Barends Groundservice Groningen Airport. Dit bedrijfsonderdeel richt zich vooral op luchttransport en de bagageafhandeling voor charter- en lijnvluchten vanaf Groningen Airport Eelde.

In 1979 overlijdt Niels Barends op vrij jonge leeftijd. Zijn neef Marius Cornelis Nijhoff neemt samen met dhr. Kuper de dagelijkse leiding van het bedrijf op zich. Marinus is de laatste afgezant van de Barends-familie die directeur wordt. Ondanks economisch zwaar weer blijft het bedrijf in de jaren tachtig investeren in nieuwe schepen. Het uitgangspunt blijft daarbij hetzelfde: een flexibele vloot multi-purpose schepen zorgt voor bedrijfseconomische stabiliteit.

Hoofdkantoor
Nadat Kuper en Nijhoff in 1990 met pensioen gaan, neemt het voormalige hoofd van de technische afdeling de heer Toonen, de leiding over. De heer Makkinje – net als Toonen het voormalige hoofd van de technische afdeling – volgt hem in 1994 op. De jaren ’90 staan wederom in het teken van technische innovaties in de scheepvaartindustrie. Wijnne Barends grijpt dit moment aan door te investeren in een serie zusterschepen om daarmee flexibel in de markt te zijn. Het bedrijf verkoopt Groundservice Groningen Airport, de enige niet-scheepvaartactiviteit.

Aan het eind van het millennium groeit de organisatie uit haar kantoorpand en betrekt het een nieuw, modern hoofdkantoor. Dit gebouw is een markant gezichtspunt voor elk schip dat vanaf de Eems Delfzijl binnenvaart. Wijnne Barends investeert verder in terminalactiviteiten. Zo biedt dit bedrijfsonderdeel haar klanten nu ook grootschalige geïsoleerde opslagvoorzieningen in de buitenhaven, nabij het hoofdkantoor.

Veiligheid en duidelijkheid voorop
In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de scheepvaartsector. Met name de nationale en internationale wet- en regelgeving voor de maritieme sector is toegenomen en zal in de toekomst zeker niet minder worden.

ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product (vervoer van lading) van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:
• zeg wat je doet
• doe wat je zegt
• bewijs het

Wijnne Barends is als kantoor sinds 2000 ISO 9001 gecertificeerd.

International Safety Management System (ISM code)
De International Safety Management (ISM) Code is een internationale norm voor het veilige beheer en exploitatie van schepen op zee. Deze code werd ingesteld na enkele ernstige scheepsongevallen in de late jaren ‘80. Het meest opvallende en tragische ongeval was dat met de Herald of Free Enterprise, een Britse ferry die kapseisde voor de Belgische kust tijdens de nacht van 6 maart 1987, omdat men vergeten was de boegdeuren te sluiten. Na onderzoek is gebleken dat deze ongevallen niet alleen door menselijk fouten zijn veroorzaakt maar ook door fouten op management niveau.

De ISM code werd ingevoerd om de veiligheid aan boord nog beter te kunnen waarborgen, te voorkomen dat mensen gewond raken of sterven en om schade aan het milieu te vermijden. Sinds januari 2000 zijn alle schepen van Wijnne Barends ISM gecertificeerd.

International Ship and Port Facility Security Code (ISPS code)
Al jaren zijn er verschillende terrostische aanslagen geweest in diverse delen van de wereld. Echter de meest gruwelijke van alle aanslagen is wel de aanslag op de Twin Towers in New York op 11 september 2001 geweest.

Aangezien de internationale wateren een van de eenvoudigste manieren is om een internationaal grondgebied te benaderen werd op 1 juli 2004 de ISPS code wereldwijd geïmplenteerd. De ISPS code heeft tot doel de weerbaarheid van schepen en havenfaciliteiten tegen terroristisch geweld te verhogen. Sinds 2004 zijn alle Wijnne Barends schepen ISPS gecertificeerd.

Veranderende organisatie
Aan het begin van het nieuwe millennium start Wijnne Barends een nauwe samenwerking met Spliethoff’s Bevrachtingkantoor BV in Amsterdam. De vloot van beide bedrijven sluit goed op elkaar aan: waar de Wijnne Barends-vloot ophoudt, begint die van Spliethoff. In 2003 wordt de Spliethoff Group de belangrijkste aandeelhouder van Wijnne Barends. De heer Makkinje wordt na zijn pensionering opgevolgd door een driekoppige directie bestaande uit een Financieel Directeur, een Technisch Directeur en een Terminal Directeur.

De huisstijl krijgt een nieuw en heel breed inzetbaat jasje in de nazomer van 2009, de lancering van alle onderdelen vindt plaats tijdens DelfSail. Om de herkenbaarheid van Wijnne Barends nog meer te vergroten krijgen alle schepen het voorvoegsel Lady voor de naam. Terminal Delfzijl gaat vanaf dat moment Wijnne Barends Logistics heten.

Bouwen
Wijnne Barends vaart intussen voort als zelfstandige onderneming onder de Spliethoff Group paraplu en bouwt verder aan haar eigen toekomst en die van haar aangesloten vloot als ook voor Wijnne Barends Logistics. In het vroege voorjaar van 2008 opent Koningin Beatrix het naar haar genoemde nieuwe havenbekken in de Eemshaven, tegelijkertijd viert Wijnne Barends Logistics de opening van haar nieuwste locatie aan de zuidzijde van ditzelfde havenbekken.

In de periode 2009 / 2011 rolt in Wenling (China) een serie van acht schepen van stapel die voortkomt uit samenwerking tussen de Wijnne Barends en Kapitein eigenaren, twee schepen zullen de basis vormen voor de toekomstige Lady H serie.

Sinds augustus 2013 is het Martime Labour Convention (MLC convention) van kracht. Dit verdrag heeft als doel om de arbeidsomstandigheden en voorwaarden aan boord te verbeteren. Wijnne Barends was een van de eerste rederijen die al haar schepen MLC gecertificeerd had.

Ontwikkeling en toekomst
Wijnne Barends blijft ontwikkelen en een serie van vier Sea-River schepen worden in 2012 / 2013 in de vaart genomen, de start van de Lady A serie is een feit. De serie kent varende participanten als Kapiteins, een goede mogelijke opstap van zeevarende tot scheepseigenaar. Door het succes van de serie wordt zij verlengd tot totaal 12 schepen in 2015/2016. Enkele van deze schepen varen Open Top om aan de marktbehoefte voor projectlading te voldoen.

In 2014 verkrijgt Wijnne Barends Logistics het AEO certificaat douanevereenvoudigingen / veiligheid. Bedrijven die internationaal actief zijn en aan specifieke veiligheidscriteria voldoen mogen middels dit certificaat grensoverschrijdend handelen zonder oponthoud aan grenzen.

Vervanging en uitbreiding van de serie ijsklasse 1A schepen wordt belangrijk voor het blijven varen op de Witte Zee waardoor verdere nieuwbouw wordt ontwikkeld. De Lady H serie zal vanaf 2018 met minimaal vier schepen worden uitgebreid.

De komende jaren zal de wet- en regelgeving op het gebied van milieu toenemen. Recent is de Ballast Water Management Convention geratificeerd. Deze conventie heeft als doel de maritieme wateren te beschermen tegen schadelijke organismen.

Wijnne Barends zal actief deelnemen aan alles wat de toekomst haar brengt.